Traumatherapie

Paardencoaching en trauma

Paarden zijn heel sensitieve, alerte kuddedieren die handelen al naar gelang de situatie. Ze leven in het hier en nu en zijn in staat snel te reageren op onze lichaamstaal, onze spanning, verdriet of boosheid, nog vóór wij dat zelf in de gaten hebben. Als er te veel spanning ontstaat zijn ze in staat om de spanningen weg te nemen.

Hoe ze op ons reageren is hun natuurlijke instinct. Ze reageren op ons van moment tot moment, niet gericht op de toekomst of op het verleden. Paarden hebben geen oordeel en nodigen ons uit om te voelen en te doen, steeds in het hier en nu. Doordat een paard non-verbaal contact met ons maakt hebben we alleen bij hen de mogelijkheid om zonder woorden iets in onszelf te ervaren. Paard en coach samen begeleiden dit proces in een veilige omgeving.

Een trauma kan door het bijzijn van een paard gevoeld en erkend worden. Bij een paard mag alles er zijn en helpt je wanneer de spanningen hoog oplopen. Op een wonderlijke manier, en dat is al eeuwen lang het geval, brengt het paard ons zo dichterbij onszelf.